چسباندن زیرنویس به فیلم ( مناسب برای طرفداران فیلم )

اگر زیاد اهل تماشای فیلم هستید حتما می دانید که اکثر فیلم های خارجی همراه با زیرنویس فارسی هستند اما این زیرنویس از فیلم جدا است.و هربار که فیلم را پخش می کنید باید از طریق تنظیمات، زیرنویس را به فیلم بیفزایید.مشکل اینجاست که این گونه فیلم هایی که زیرنوس شان از خود فیلم جداست، در دستگاه های پخش کننده دی وی دی، بدون زیرنویس پخش می شوند.بهترین راه حل، چسباندن زیرنویس ( یا ادغام کردن) آن به فیلم است