چهره خودتان را تغییر دهید !!!

با دیدن این ویدیو یاد می گیرید که چطور چهره ای را در یک عکس تغییر دهید به طوری که با چهره اولش فرق کند.می توانید چهره مورد نظرتان را با استفاده از یک نرم افزار، به کلی عوض کنید.شاید در نگاه اول برایتان سخت باشد اما به شما اطمینان می دهیم که در عرض ۱۰ دقیقه ، مطالب این ویدیو را یاد می گیرید.این اولین بار است که این آموزش ساخته می شود