کتاب چگونه شاد و خنده رو باشیم

موضوع کتاب: اخلاق فردی نویسنده: احمد لقمانی ناشر: بهشت بینش , تاریخ نشر: ۱۳۸۶ تعداد صفحات: ۲۶۸ چکیده: خنده و شادمانی یکی از ویژگی های شایسته انسانی است كه از احساسات بشری سرچشمه می گیرد؛ نشان دهنده ی نشاط روحی و وسعت وجود است و نگاه زیبا به زندگی است که موجب بردباری و شكیبایی آدمی می شود. کتاب چگونه شاد و خنده رو باشیم از جمله کتاب هایی است که با رویکرد دینی به بحث در مورد شادمانی و نشاط می پردازد و در چند فصل مطالب را بیان می کند در فصل اول این كتاب تجلی هیجانات و احساسات نهفته انسان به هنگام رویارویی با گفتار یا رفتار متفاوت به سه بخش تقسیم می شود : -تبسم با لبخند - خنده - قهقهه در فصل دوم خنده و شادی براساس آیات قرآن بررسی می شود که در این رابطه پیامبر(صلی الله علیه وآله و سلم) فرموده است: مؤمن شوخ و زنده دل است و منافق سخت و غضبناك، فصل سوم این كتاب در رابطه با آثار خنده درزندگی و تأثیر شادی در رفع اندوه و افسردگی است و فصل های آخر این كتاب نیز راهكارهایی جهت شادی و نشاط در زندگی را ارائه می نماید که هم از نظر قرآنی و هم از نظر روانشناسی به بحث در مطالب می پردازد