کلیپ آشنایی با کارافرینان : هاشمی کارآفرین

علی هاشمی نژاد کارخانه قالب های یونولیت یا همان بلوک های سبک سقفی و دیوارهای کاذب دارد که در شهرک صنعتی خرم آباد مشغول به کار می باشد. وی کارآفرین هفت نفر به طور مستقیم و تعدادی دیگر از جمله بنا و کارگر و جوشکار به صورت غیر مستقیم می باشد.