شیخ العلما قزوین

شیخ العلماء قزوین حضرت "آیت الله حاج میرزا رحیم سامت " در سال 1321 ه.ق برابر با 1281 ه.ش در یک خانواده ای که همه از عالمان دین بودند ، دیده به جهان گشود. .وی فرزند میرزا حسن که او نیز از نوادگان " مولا رفیع الدین واعظ قزوینی " صاحب کتاب ابواب الجنان به شمار می رود. آیت الله سامت پس از سپری نمودن مرحله کودکی و گذراندن دوران مکتبخانه آن روزگاران به مدرسه نوبنیای که علوم جدیده را به دانش آموزان می آموختند ، وارد شد و تا پایان اول دبیرستان تحصیلات خود را ادامه داد ، چون در قزوین آن روزگار دبیرستانی که دوم را به دانش آموزان بیاموزد ، وجود نداشت. سپس به کسب و کار در بازار روی آورد و چند سال نیز معاونت مدرسه دیانت (دومین مدرسه قزوین که به روش نوین اداره می شد) را پذیرفت. اشتیاق تحصیل علوم دینی او را به حوزه علمیه قزوین کشاند و مقدمات و بخش هایی از معقول و منقول را نزد بزرگانی همچون شیخ یحیی مفیدی ، سید هبه الله تلاتری ، حاج شیخ تقی مدرسی ، علامه سید موسی زرآبادی ، حاج میرزا محمود رئیسی و حاج شیخ علی اکبر الهیان فراگرفت. آنگاه به حوزه علمیه قم روی آورد و از محضر مدرسان عالی مقام آن سامان نکته ها آموخت. سپس جهت تکمیل دانش خود به اصفهان که در آن روزگار هنوزکم و بیش از رونق برخوردار بود ، رحل اقامت افکند و مدتی را در مدرسه "معرفت…