درگیری وحشیانه پلیس اسرائیل با فلسطینیان

روز جمعه در بیت المقدس، پلیس اسراییل از ورود فلسطینی هایی که قصد داشتند برای برگزاری نماز جمعه وارد بخش قدیمی شوند جلوگیری کرد. این رویارویی به خشونت انجامید. نیروهای اسراییل برای متفرق کردن فلسطینی ها از باتون، گاز اشک آور و اسپری فلفل استفاده کردند. همزمان مقامات اسراییل تصاویری از حمله یک جوان فلسطینی با کوکتل مولوتوف به یک مغازه در بیت المقدس منتشر کردند. فرد مهاجم اندکی بعد دستگیر شد.