مدیریت اقتصاد خانواده

همانطور كه در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را برای ایجاد روابط دوستانه و رسیدن به تكامل خانواده به عهده گیرند و عمل كنند، باید بر دخل و خرج خانواده نیز مدیریت كنند. اهمیت مدیریت صحیح اقتصادی در خانواده می‌تواند موجب استحكام بنیان خانواده و كاهش تنش‌ها و مشكلات خانوادگی شود. پدر و مادر در خانواده نقش اساسی را در امور مالی و كاهش مشكلات اقتصادی دارند. بسیاری از جامعه‌شناسان اعتقاد دارند، زنان به دلیل دقت نظر در اداره كردن امور مالی خانواده از موفقیت بیشتری برخوردارند. مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید براساس میزان درآمدهای یكی از اعضای خانواده و هزینه‌ها تنظیم شود. خانواده براساس شرایط حال تصمیم‌گیری كند و در مدیریت اقتصادی جایی نیز برای پس‌انداز در نظر بگیرد. این نوع مدیریت نشان از آینده‌نگری خانواده دارد و معمولاً دچار مشكلات مالی و اقتصادی نمی‌شود و در برابر مشكلات و عوامل پیش‌بینی نشده اقتصادی مقاومت می‌كند.