گربه دروازه بان ماهر+فیلم ویدیو کلیپ بامزه جالب عجیب

در این فیلم کوتاه و مفرح بیننده شاهد گربه ای خواهد بود که مانند اولیور کان از دروازه اش مراقبت می کند.-حتی اگر اولیور کان دروازه بان اسطوره ای فوتبال آلمان این فیلم را ببیند، تصدیق خواهد کرد که این گربه مانند خودش در حفاظت از دروازه و مهار ضربات حریفان مهارت دارد.//مهارت ماهر تند تیز پرش خیر برداشتن پریدن گرفتن توپ فوتبال حیوان خانگی بازی مسابقه جذاب دیدنی