پرتاب موز به سمت نویر در بازی با دورتموند

پرتاب موز به سمت نویر در بازی با دورتموند