قدرت آنتی ویروس را سه برابر کنید !!!

دراین ویدیو یاد می گیرید که چگونه قدرت حفاظتی آتی ویروس خود را به بیشترین حد خودش برسانید.البته این آموزش، صرفا برای دارندگان آنتی ویروس های شرکت ESET است.کسانی که از نود۳۲ استفاده می کنند هم می توانند از این ترفند استفاده کنند با این تفاوت که برخی گزینه ها در تنظیمات نود۳۲ موجود نیست مثل تنظیمات دیواره آتش و ..