لحظه برخورد صاعقه با هواپیما

لحظه برخورد صاعقه با هواپیمای دلتا ایرلاین در فرودگاه