آموزش بافت پادری بسیار آسان

وسایل لازم:
توری فرشینه
کاوا
قیچی
خطکش

مرجله اول:
ابتدا کاموا رو به قطعات 15 سانتی متری قیچی میکنیم.(سه چهار لا میکنیم و میبریم تا سرعتمون بره بالا)

مرحله دوم:
روش اول: قطعات 15 سانتی متری رو از وسط تا یکنیم و دو سرپایینشو از یک منفذ عبور میدیم.سپس از منفذ بغلی ردش میکنیم وقتی که داخل توری گیر کرد نخ رو از داخل قلاب رد میکنیم و بافت انجام میشه.

روش دوم: این قطعات 15 تایی رو 10تاشو کنار هم میزاریم به صورت برابر یدونه از نخ هارو میگیریم دور اون دسته و گره میزنیم یعنی ده تارو به هم میبندیم.گره که زدیم یکی از کموا هارو از یک منفذ و اون یکی رو از منفذ بعلی رد میکنیم و پشت توری گرهش میزنیم و بر اساس طرحمون ادامه اش میدیم.
حتی میتونین توری فرشینتون رو با ماژیک روش طراحی کنین و طبق طرحی که روش کشیدین پادریتون رو ببافید.