فوگر چپقی کولینگ تاور 02126145899

نازل چپقی برج خنک کننده https://b2n.ir/568222 یکی از چندین نازل کولینگ تاور است که وظیفه‌ی پاشش آب برروی سطح برج خنک کننده دارد . فوگر چپقی کولینگ تاور از بهترین نازل‌های برج خنک کننده می‌باشد . نازل های چپقی برج خنک کننده به جزء کولینگ تاورها در کندانسورها و هواسازها نیز به کاربرده می‌شوند . فوگر چپقی کولینگ تاور در گروه صنعتی و مهندسی تجهیز صنعت تتا تولید و پخش می‌گردد .