میتونی بخوریش؟

کمپین بزرگ عطاویچ
اگه بتونین همه این غذارو بخورین کل پولتون برگشت داده میشه و تو قرعه کشی 10 میلیونی ما شرکت می کنین.
به شعبه هامون سر بزنین و تو مسابقه شرکت کنین....