نگاهی به مرکز توزیع McLane Ozark

مرکز توزیع مک لین در جمهوری ، م. ، از رباتیک و هوش مصنوعی استفاده می کند. مک لین می گوید این مرکز به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نوار نقاله و سیستم های رباتیک موجود در صنعت مجهز است. این یک نگاه به داخل است.

سردخانه