جریمه نقدی برای افرادی که ماسک ندارند

پلیس دهلی به منظور جلوگیری از گسترش کرونا، شهروندانی را که ماسک ندارند، جریمه می‌کند.