سقوط دلهره آور یک کامیون از ارتفاع ۲۴ متری

اشتباه راننده یک ماشین مخصوص معدن حین حرکت با دنده عقب، منجر به سقوط این خودرو از ارتفاع ۲۴ متری شد.