شمشیر زن یک دست One-Armed Swordsman 1967 دوبله کانال تلگرام sekoens1@

شمشیر زن یک دست
One-Armed Swordsman 1967
کارگردان
Cheh Chang

بازیگران
Yu Wang
Chiao Chiao
Chung-Hsin Huang
یک گروه شرور به مدرسه کنگ فو “چی” حمله می کنند. یکی از شاگردان جان خود را فدای نجات مدرسه و استاد کرده و درخواست می کند پسرش به عنوان یک شاگرد پذیرفته شود. “فنگ گنگ” جوان در مدرسه بزرگ شده و با بدست گرفتن شمشیر شکسته پدرش یاد او را زنده می کند و…

عوامل دوبله

افشین زینوری (جیمی وانگ یو/فانگ کانگ)
آشا محرابی (آنجلا پن/په یر)
میر طاهر مظلومی (چن سینک هانگ/دراز دست)
پرویز ربیعی ، منوچهر والی زاده ، بهروز علی محمدی

دوبله فارسی