آموزش کاشت ناخن هلویی : مرحله سوم : موادگذاری - نیل آکادمی

در مرحله سوم آموزش کاشت ناخن هلویی قبل از موادگذاری مجددا از ضد قارچ استفاده می کنید. حال نوبت به استفاده از پرایمر می رسد. علی رغم اینکه استفاده از پرایمر مرحله بسیار مهمی در کاشت ناخن است برخی از ناخن کارها این مرحله را فراموش می کنند و همین امر موجب می شود که کاشت، خیلی زود هوا گرفته و یا حتی به صورت کامل از روی ناخن جدا شود.نحوه صحیح موادگذاری با قلم وان بال را در این ویدئو بیاموزید.
"آموزش کاشت ناخن با هلویی"
"آموزش رایگان کاشت ناخن"
"نیل آکادمی"
تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲