چطور سیستم ایمنی بدن رو افزایش بدهیم ؟

????نبرد سیستم دفاعی بدن و کرونا ????
خیلی سعی کردیم که مطالب متنوعی رو براتون ارائه بدیم ولی متاسفانه هنوز کرونا در کمینه و به درخواست شما عزیزان در این پست به تقویت سیستم ایمنی بدن میپردازیم

___________________________________________
????با تقویت سیستم ایمنی بدن میتوان برای درمان انواع بیماری ها از جمله بیماری های ویروسی اقدام کنیم
________________________________________
✔با ستین طب همراه باشید