رونمایی واکسن ایرانی کرونا در بهار ۱۴۰۰

وزیر بهداشت از رونمایی واکسن ایرانی کرونا در بهار ۱۴۰۰ خبر داد.