حقانی 09380039391_سقف خیمه ای تراس رستوران_پوشش سقف تالار

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
مجری و طراح زیباترین ایده های #سقف و #سایبان_چادری جهت هرنوع فضای کاربری در سراسر کشور با سابقه ای درخشان میباشد.وازمحصولات پیش ساخته تا طراحی های خاص را بابهرهیری ازتکنولوژی غشاء پیش تنیده برعهده دارد.غشاء پیش تنیده رفتارسازه ای دارد ومانند یک سازه عمرانی عمل میکند ودربرابر انواع ناملایمات جوی مقاوم است وهیچگونه نزولات جوی به غشانفوذنمیکند وچون انتی یوی دارد دربرابررنگ پریدگی مصون میباشد