تلاوت سیدمصطفی حسینی در فینال سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ایران

تلاوت سیدمصطفی حسینی در فینال سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ایران