جواب‌ های جالب مردم آمریکا نسبت به نزدن ماسک

مردم آمریکا در پاسخ به این سوال که چرا ماسک نمی‌زنید؟ جواب‌های عجیبی دادند.