شاهین ایرانی؛ ایمن ترین خودروی ملی ایران

به تازگی یک تست تصادف ECE R95 اروپا بر روی خودروی سایپا شاهین انجام شده است که نتایج آن ایمن بودن این خودروی ملی را تضمین می‌کند. تاییدیه این تست تصادف یکی از بخش‌های اصلی برای مجوز فروش در اتحادیه اروپا است.