آموزش زبان انگلیسی-نکته ریز فوق‌العاده کاربردی گرامر.آموزش گرامر????

نکته ریز فوق‌العاده کاربردی گرامر.آموزش گرامر
آموزش زبان انگلیسی-
.
در گرامر زبان انگلیسی همراه با صفت برتر از very استفاده نمیکنیم.
اگر در آموزش زبان موردی بلدین در این باره بنویسین.