غواصی در کیش (تفریحات کیش)

یکی از پرطرفردارترین تفریحات دریایی در جزیره کیش غواصی است.غواصی در کیش در تمام طول سال امکان پذیر می باشد.برای غواصی در آب های نیلگون خلیج فارس نیاز به آشنایی با شنا نیست چرا که هر فرد با گذراندن یک جلسه آموزشی که قبل از غواصی تشکیل می شود می تواند راهی اعماق دریا شود.
برای خرید تفریحات در کیش با تخفیف استثنایی می توانید از طریق سایت www.offerkish.com اقدام نمایید.
تا 70 درصد تخفیف تفریحات کیش فقط در آفرکیش