استاد حسن عباسی- جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2)

طرح‌ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / جنگ ارزی (16) / جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2) | تاریخ: 1395/061/04 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری