اولین پرواز بمب‌افکن جدیدتوپولوف

وزارت دفاع روسیه ویدئویی از اولین پرواز بمب‌افکن «توپولوف Tu-22M3M» منتشر کرد.