26- تغییر جداول با Migration ها

به شکل کلی دو روش برای تغییر یک جدول با استفاده از مایگریشن وجود دارد که در این جلسه تصمیم دارم هر دو روش را به شما آموزش دهم.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید.
https://LaravelLearn.ir