آواز گنجشک‌ها

آواز گنجشک‌ها - به کارگردانی مجید مجیدی ، ۱۳۸۶ - مرد ساده و میانسالی به نام کریم در یک مزرعه پرورش حیوانات کار می‌کند و شیفته شترمرغهاست برحسب اتفاق یکی از شترمرغها از مزرعه فرار می‌کند. کریم موفق نمی‌شود بیابدش و در نتیجه از کار اخراج می‌شود. این بهانه‌ای می‌شود که برای اولین بار به شهر برود. در شهر با حوادث زیادی روبرو می‌شود و شاهد تحول کریم هستیم - https://Gap.im/nama66