واکسن کرونا را چه کسانی باید بزنند؟

یک متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در خصوص چگونگی تزریق واکسن کرونا توضیحاتی را ارائه کرد.