کنترل سریع علف های هرز مزرعه سیب زمینی به صورت پیش رویشی

برای خلاصی از شر علف های هرز مزرعه سیب زمینی کافیست از علف کش پرول، استفاده کنید. این علف کش علف های هرز را به صورت پیش رویشی (پس از کاشت سیب زمینی و قبل از رویش علف های هرز)،از بین می برد. با استفاده از این علف کش می توانید انواع علف های هرز باریک برگ و پهن برگ را در این مزارع و همچنین مزارع گوجه، پیاز و هویج از بین ببرید. 09149643764 و 09146740450 شماره های تماس با آریا سبز هستند. آدرس سایت: www.ariasabz.com