بررسی مزایای کولر گازی | انتخاب سنتر

از ویژگی کولر گازی می توان به این که دما را بدون خاموش روشن شدن در شرایط مطلوب قرار می دهد اشاره کرد و دریچه های اتومات آن باعث می شود باد را به جهات مختلف یه جریان بندازد.
https://www.entekhabcenter.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/