طراحی بسته بندی

یکی از مهم ترین شاخصه ها به هنگام تبلیغ یا فروش محصول، برخورداری از شیوه بسته بندی منحصر بفرد و مناسب است.
یکی از مهم‌ترین قدم‌هایی که باعث می‌شود محصول شما فروش چندین و چند برابری تجربه کند، ارائه محصول در بسته بندی مناسب و حرفه‌ای است.

یک پکیجینگ خوب و مناسب دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند باعث افزایش مدت زمان نگهداری محصول، افزایش فروش، حفظ کیفیت محصول، افزایش قیمت محصول و... شود. به نوعی می‌توان گفت که یک بسته بندی عالی باید این توانایی را داشته باشد که محصول شما را از میان دیگر محصولات در چشم مخاطب یا همان خریدار به نمایش بگذارد.
https://www.bultannews.com/fa/news/760346/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA