ویدئوی طنز کاربران عرب ، دربارهٔ نوع برخورد ترامپ ، با ایران.

این ویدئو را ، کاربران عرب ،
با عبارت " وَضعُ ترامپ مَعَ ایران "
( وضعیّت ترامپ ، در برابر ایران ) ؛
میان خود ، دست به دست می کنند .