فیلم P Storm 2019 طوفان پی با زیرنویس فارسی

خلاصه: فیلم طوفان پی (P Storm) درباره کارگاهی با نام ویلیام لوک است که به عنوان زندانی مخفی می شود تا درباره افسرانی را که رشوه دریافت می کنند، تحقیق کند.