تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین

تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین - اسمت رو تا میارم ضربان دلمو ببین - سید مجید بنی فاطمه - eitaa.com/nava66 - Gap.im/nava66