همه چیز در مورد افغانستان در سال 2020 |Beautiful Afghanistan

توجه باستان شناسان قرار گرفته است. این سرزمین از نظر قدمت تاریخی بسیار کهن است. این کشور در مسیر جاده ابریشم قرار دارد و پیوندگاه های تمدن های بزرگ جهان را شکل می‌دهد.
به طور کلی متسفانه بیش از 50 درصد از مردم کشور افغانستان زیر خط فقر هستند و این موضوع وضعیت نامناسب اقتصادی را شکل داده است. بخش زیادی از مردم کشور افغانستان سعی به مهاجرت دارند. اینطور که مشخص است که در حدود 81 درصد از مردم کشور افغانستان در بخش کشاورزی فعالیت دارند و نفوس ان در سال 2020 تقریبا نزدیک به 35 میلون نفر است. و افغانستان یکی از جوانترین نفوس را در جهان دارد
بیشترین صادرات از کشور افغانستان به هند و آمریکا و انگلیس و دانمارک شکل می‌گیرد این در حالی است که واردات آن نیز از کشورهای پاکستان؛ چین و آلمان است.
از نظر سیاسی کشور افغانستان در لیست سازمان ملل و اکو قرار گرفته ساختار سیاسی در کشور آن جمهوری اسلامی است. این کشور دارای دو مجلس نمایندگان با بیش از 249 عضو است به طوری که مجلس سنا در کشور نیز 102 عضو دارد. سن قانونی در این کشور 18 سال اعلام شده است.
مردم افغانستان فرهنگ غنی دارند که گاهاً با تعصب ترکیب شده و دردسرساز می‌شود، در فرهنگ مردم کشور افغانستان همیشه افرادی هستند که زندگی خوبی دارند و افرادی هم در فقر فرو رفته اند و این فاصله طبقاتی بی رحمانه جا افتاده است. زبان این کشورزیبا دری و پشتو است. در این کشور همه افراد سعی می‌کنند به ساده ترین شکل ممکن در کنار هم قرار بگیرند و زندگی خوبی داشته باشند.
#Afghanistan
#افغانستان
#فارسی_گشت
#افغانستان_2020