خرید زعفران درجه یک کشاورز میرزاحسن ایزدیان

میرزا حسن ایزدیان از کشاورزان سایت بذرگران است. این کشاورز 73 ساله تجربه بسیار بالای در کشت زعفران و زرشک دارد و شما در سایت بذرگران میتوانید اقدام به خرید زعفران و خرید زرشک این کشاورز با تجربه کنید.
بذرگران زعفران، زرشک، عسل و ... را با قیمت بسیار مناسب و بدون واسطه از کشاورزان ارائه می کند.
https://bazrgaran.com/product-category/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%da%af%d9%84/