دانلود آهنگ احمد سلو زوم

دانلود آهنگ میگی چرا دوست داری روی اخلاق من هی زوم کنی احمد سلو
https://bamiseda.ir/?p=21650
♫ ♫♫♫ ♫

چرا دوست داری روی اخلاق من هی زوم کنی

چطوره که میتونی تو با یه لبخند منو مهمون کنی

نمیدونی مغرور شدی جدیدا معروف شدی

قیافه ی مظلوم طوری ترسو شدی

من دلم کم نمیاره واست کم نمیذاره

حال خوب دلم به بودن تو بستگی داره