فراموش كردن خاطرات گذشته

https://tehrannlp.com/?p=13752
مدرس دوره سجاد زمانی آیا با تکنیک هیپنوتیزم می توان خاطره بد جدایی، مرگ اعضای خانواده، تصادف و… را پاک کرد؟

– چگونه می توان با استفاده از تکنیک های NLP در چند دقیقه اثرات خاطرات بد را از بین برد؟

– آیا با دعا می توانیم خاطرات بد را از ذهن پاک کنیم؟

– بهترین تکنیک روانشناسی در برخورد با گذشته چیست؟

– چگونه می توان خاطره عشق از دست رفته را فراموش کرد؟

– تکنیک EFT در پاک کردن خاطرات بد چگونه عمل می کند؟

– تکنیک پاکسازی ضمیر ناخودآگاه