دانلودنمونه سوالات آزمون جامع(کتبی اصلح) مخصوص مهارت آموزان ماده 28 رشته آموزگار ابتدایی ، برگزار شده توسط دانشگاه فرهنگیان

دانلودنمونه سوالات آزمون جامع(کتبی اصلح) مخصوص مهارت آموزان ماده 28 رشته آموزگار ابتدایی ، برگزار شده توسط دانشگاه فرهنگیان
http://filekadebartar.sellfile.ir/prod-2016689-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD+%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+28+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%8C+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86.html


دانلوداصل دفترچه سوالات آزمون کتبی اصلح(آزمون جامع24مرداد97)


فرمت : pdf اسکن شده واضح و خوانا


دروس امتحانی:

1- برنامه ریزی درسی و آموزش کلاس های چندپایه تعداد سوالات: 30 تا(1تا30) پاسخنامه کلیدی: بعضی از سوالات دارد.2- ارزشیابی کیفی(توصیفی) در آموزش ابتدایی تعداد سوالات: 4 تا(31تا34) پاسخنامه کلیدی: بعضی از سوالات دارد.


زمان برگزاری این آزمون:

24مرداد سال 97زمان برگزاری آزمون جامع( کتبی اصلح) مجدد مهارت آموزان مشروط ماده 28 ورودی سال95:

23 آذر سال 97 آخرین فرصت جهت کسب حد نصاب لازم

لینک دریافت این فایل: yon.ir/5kpVk (این لینک را در مرورگر خود کپی پیست نموده و سرچ نمایید.)