خلق اثر هنری با وسایل دور ریختنی

نحوه ساخت یک درختچه تزیینی با سیم و کابل‌های دور ریختنی آموزش داده شده است.