دوره آموزش ایزو 9001

دوره آموزش ایزو 9001 به صورت کاربردی بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015 ، توسط مهندس پیام خرازیان با بیش از 22 سال تجربه به صورت اختصاصی در محل شما یا آنلاین برگزار می‌شود.
www.kharazian.ir