ویدئویی که فدراسیون جهانی والیبال را هم حیرت‌زده کرد

فدراسیون جهانی والیبال در صفحه رسمی اینستاگرام خود این فیلم بازی والیبال کودکان در قائنات خراسان جنوبی را با عنوان «دوستی واقعی» بازنشر کرد.