تیزر تدریس دکتر حسین رسول‌پناه

????????????????
تیزر نمونه تدريس گوش، حلق و بینی (E.N.T) توسط دکتر حسین رسول‌پناه، دارای بورد تخصصی وفلوشیپ لارنگولوژی از سری دی‌وی‌دی‌های ضروریات آزمون دستیاری (رزیدنتی)

براي تهيه كتاب، مجموعه تصويري و ويس با پارسیان دانش تماس بگيريد.
????????
The teaser of the teaching the E.N.T, The DVD Pack of essential of residency Exam, Parsian Danesh Institute.