آموزش ورد - بخش هفتم - قالب بندی صفحات - قسمت دوم

استفاده از قطعات پیش ساخته
اضافه کردن یک سربرگ یا پابرگ
استفاده از سربرگ ها و پا برگ های متفاوت در یک سند
اضافه کردن یک پاورقی
اضافه کردن یک پی نوشت
یافتن، ویرایش یا حذف کردن پاورقی ها و پی نوشت ها
تبدیل پاورقی‌ها به پی‌نوشت‌ها
ایجاد فهرست عناوین
اضافه کردن یک متن پس زمینه
اضافه کردن کادر صفحه
ایجاد ستون‌های روزنامه‌ای