چه رنگ رژی به من میاد؟چه رژلبی بخرم ؟

این روزها که مارک و رنگ رژلب های متفاوتی در بازار لوازم آرایش به چشم میخورد لازم است بدانیم چه رنگ رژلبی به رنگ پوست و چهره ما میاید یا بظور صحیح تر چه رنگ رژ لبی مناسب ما است ؟
حتما این جمله را از خانم ها زیاد شنیدید که میگویند مثلا رژ لب قرمز به من نمی آید !در این ویدیو به بررسی این مساله و علت آن میپردازیم...