حقانی 09380039391-زیباترین سقف متحرک فودکورت-سایبان برقی کافه رستوران عربی

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
با بهره گیری از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه PVC دارای مواد انتی UV در سراسر #ایران با سابقه ای درخشان جهت هرنوع فضای کاربری میباشد که تاکنون پروزه متعددی را در اینباره ارائه داده است.